درباره SouthFront

Donate

پایگاه SouthFront: Analysis & Intelligence یک پروژه تحلیلی برای عموم است که به وسیله گروهی از متخصصان و داوطلبان از چهار گوشه زمین مدیریّت می شود. SouthFront بر مسائل روابط بین المللی، درگیری های مسلّح و بحرانها تمرکز می کند. پروژه SouthFront تحلیلهای عملیّات نظامی، وضعیّت نظامی قدرتهای بزرگ جهانی، و دیگر اطلاعات مهم که بر افزایش تنشها میان کشورها و ملّتها تأثیر می گذارد را در اختیار می گذارد.

ما تلاش می کنیم حقیقت مسائلی که به ندرت توسط کشورهای مربوطه و رسانه های اصلی (MSM) پوشش داده می شود را بیابیم.

گروه SouthFront باور دارد که نه تنها خبرنگارهای حرفه ای که حقوق خوبی بابت کار خود دریافت می کنند بلکه مردمی از عامه با اذهانی کنجکاو نیز قادر هستند محتوایی متعادل برای جامعه مدرن اطلاعاتی گرا تولید کنند.

اهداف ما

نخست: برجسته کردن دیدگاه های جایگزین
دوم: در اختیار گذاشتن اطلاعات و تحلیل های مستقل از وقایع جهانی
سوم: ترویج عدالت انسانی و گفتگوهای صلح آمیز میان کشورهای متخاصم.
چهارم: جلوگیری از تشدید اختلافات که می تواند به جنگ با استفاده از سلاح های هسته ای منجر شود
پنجم: کاهش جریان اطلاعات نادرست رسانه ها
ششم: ایجاد یک جامعه از نویسندگان سودمند و مترقّی که به صورت آزادانه دیدگاه ها و تحلیلهایشان را با کلّ ِ مردم جهان در اشتراک بگذارند.

ارتباط با ما: info@southfront.org

کمک به ما: شما می توانید از طریق لینک روبرو به ما کمک کنید http://southfront.org/support-us/

رویکرد اطلاعاتی SouthFront

رویکرد روشنفکرانه SouthFront با هدف آشکارسازی وقایع واقعی در جهان است؛ برای نشان دادن آنچه در پشت حجاب اطلاعات غلط و تبلیغات نجومی پنهان شده است. همه می توانند در پروژه ما دواطلب شوند و داستان و چشم انداز خود را با جهان در اشتراک بگذارند.

جنگ اطلاعاتی معاصر، اکثریّت رسانه های جمعی را مجبور کرده که از یک خط استقرار خاص تبعیّت کنند. این منابع “مستقل” به دنبال اهداف مربوط به حامی (اسپانسر) خود هستند. گزارش جعلی CNN از جنگ خلیج فارس اول جهان را تکان داد، زمانی که یک خبرنگار گفته شد که در {عملیّات} طوفان صحرا گزارش داده بود، در واقع با استفاده از یک زمینه جعلی ظاهراً از یک ست استدیو. شبکه BBC نیز در حال جعل اخبار جعلی برای توجیه مداخله نظامی در سوریه گرفته شد و موارد متعددی دیگر از این قبیل هر روز در سوریه در حال اتفاق است.

“بازی کثیف” بسیار زیادی از رسانه های اصلی(MSM) وجود دارد که تلاش می کنند حقیقت واقعی پشت دلایلی که بر منازعات متخلفی که مواجه جهان است دامن می زند را پنهان کنند. آنها یک تصویر نادرست از یک دشمن خیالی می سازند، افکار عمومی را هدایت می کنند و رضایت مردم در کشورهای را به وسیله کنترل روایت حوادث مهندسی می کنند. یک مثال عالی از این چیزی است که در اوکراین اتفاق افتاد، زمانی که هزاران نفر از افراد فریب خورده به خیابانها می آمدند تغذیه شده از اطلاعات غلط و وعده های پوچ نهادهای پایدار کشور را نابود کردند.

مانند یک فیلم پیشگامانه، SouthFront به شما این امکان می دهد که “قرص قرمز” را بخورید. فعّالیّت دراز مدّت ما یک اجتماعی از افراد همفکری به وجود آورد که به دنبال حقیقت هستند. حقیقت را بپذیرید، و در SouthFront شرکت کنید و قرض قرمز را ببلعید.

Donate